• Kontakt

                                                                                                                                             Kontakt ze Sklepem
   

  1. Adres Sprzedawcy:  Martynów 12 05-650 Chynów 
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@oryginalnezegarki.pl .
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 513288951
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 66 1050 1777 1000 0097 0119 1646
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16.